bars rotate
- Vanwege het groeiend aantal Covid positieve besmettingen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een landelijk sectorplan opgesteld voor het omgaan met COVID-19 in het hoger onderwijs. Onderwijs LUMC volgt net als voorheen dit plan voor haar onderwijsactiviteiten. Het plan kent vier niveaus (1-4) met preventie en/of interventiemaatregelen, waarmee we in het onderwijs op verschillende situaties kunnen voorbereiden. Dit niveau wordt landelijk bepaald, en binnen het onderwijs wordt deze lijn qua maatregelen gevolgd. 
Door de toename van het aantal COVID-19 gevallen, en daarmee de druk op de zorg, heeft het ministerie van OCW besloten om op te schalen naar niveau 2 waarbij de volgende preventiemaatregelen van kracht zijn in het onderwijs: 
 • Goede ventilatie
 • Communicatie over vaccinatie voor (onderwijs)personeel en studenten
 • Basisadviezen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals die samenlevingsbreed gelden
 • Stimuleren van zelftesten bij klachten
 • Aanvullende aandacht voor kwetsbare groepen
Daarnaast vragen we in het LUMC aandacht voor aanvullende maatregelen: 
 • Houd zoveel mogelijk >1,5 meter afstand
 • Draag altijd binnen 1,5 meter van een patiënt een chirurgisch mondneusmasker 
 • Sta met niet meer dan het aangegeven aantal (2 of 4) personen in de lift 
Deze maatregelen worden via onze website gecommuniceerd aan leidinggevenden, praktijkopleider en studenten.

Wat betekent deze opschaling voor onderwijs en toetsing? 

Het zelftestbeleid wordt aangescherpt: doe een zelftest bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij een positieve test. 
Hierbij is de volgende informatie van belang: 
 • Onderwijs on-campus blijft doorgaan, met een explicieter advies om afstand te houden waar mogelijk en bewust om te gaan met kwetsbare doelgroepen;
 • Studenten die verplicht onderwijs missen door COVID-19 melden hun afwezigheid - zoals gebruikelijk -  vooraf bij de desbetreffende opleider en eigen werkgever. De opleider besluit welke alternatieve oplossing mogelijk is en communiceert dit naar de student;  
 • Toetsen online is en blijft het uitgangspunt. Mocht het echter voorkomen dat met reden een toets on-campus wordt afgenomen dan gelden de volgende afspraken:
 • Studenten die schriftelijke toetsen missen door COVID-19 kunnen (tot 1 uur voor aanvang toets) online proctoring aanvragen bij de opleider van betreffende opleiding én de secretaris van de onderwijsexamencommissie. De opleider besluit of de student op afstand het tentamen kan maken, dan wel dat een alternatief toets moment wordt afgesproken. Deze online proctoring verzoeken worden gericht aan de opleider van betreffende opleiding (mailadres bekend bij studenten) en de secretaris van de onderwijsexamencommissie: s.westerbeek@lumc.nl;
 • Studenten die door COVID-19 toetsing van praktische vaardigheden missen, melden dit (tot 1 uur) vooraf bij de desbetreffende opleider, die besluit welke alternatieve oplossing mogelijk is. De opleider communiceert dit naar de student. 

Vacatures opleidingsplaatsen

- Ben je leergierig, werk je graag in teamverband en spreekt de medische wereld jou aan? Dan ben je misschien wel onze nieuwe operatieassistent! 

Educatie Zorgsector (LUMC) gaat verder als Zorgopleidingen LUMC

-

Educatie Zorgsector gaat vanaf 1 januari 2023 verder onder de naam Zorgopleidingen LUMC. Deze naam geeft beter weer wat wij doen en waar we in gespecialiseerd zijn. Het aanbod van verpleegkundige (vervolg)opleidingen, medisch ondersteunende opleidingen en nascholingen blijft onveranderd zoals u van ons gewend bent. 

Vacatures mbo- & hbo-verpleegkunde | start september 2023

- Wil jij mbo-verpleegkundige worden? Of volg je de hbo-verpleegkunde en wil je het 3e en 4e jaar duaal studeren? Of wil je hbo-Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) duaal volgen en je hbo-diploma halen en werken in de praktijk?

Open Dag - zaterdag 19 november

-

Wil je graag in de zorg werken? Ben jij op zoek naar de opleiding die bij jou past? Of ben je verpleegkundige en wil je een vervolgopleiding volgen en weten wat de studie inhoudt? Of een verpleegkundige die (mogelijk) wil werken in het LUMC? Schrijf je in voor onze jaarlijkse open dag op zaterdag 19 november!

Eerste studenten zorgopleiding Verbindend Leren halen diploma

- Afgelopen week hebben 25 zorgprofessionals hun diploma Verbindend Leren van de hybride BBL-opleiding Verpleegkundige niveau 4 behaald. 

Genomineerd voor Henk Ritzen Prijs!

- Het artikel over de Voorbehouden handelingen carroussel in het LUMC is genomineerd voor een prijs! 

Opleiden vanuit de thuiszorg tot oncologieverpleegkundige

- De oncologische zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie van de zorgvrager en daardoor neemt de behoefte aan oncologieverpleegkundigen in de thuiszorg toe. 
 

Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren - Startmoment

- De Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren is een module dat een aantal keer per jaar gegeven wordt. De module bestaat uit 4 lesdagen en heeft een studiebelasting van circa 40 uur en is de basis voor de meeste verpleegkundige vervolgopleidingen. 

UPDATE maatregelen m.b.t. COVID-19 | 21 februari 2022

- Een update naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari  jl. 
© 2015 - 2023 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden