bars rotate
- De oncologische zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie van de zorgvrager en daardoor neemt de behoefte aan oncologieverpleegkundigen in de thuiszorg toe. 
 
In tijden waarin de oncologische zorg zich steeds meer verplaatst naar de thuissituatie van de zorgvrager neemt de behoefte aan oncologieverpleegkundigen in de thuiszorg toe. Niet alleen in onze regio maar in het hele land. De thuiszorgorganisatie kan (nog) niet zelfstandig opleiden tot een CZO erkende oncologieverpleegkundige. Daarom wordt er in onze regio door diverse thuiszorgorganisaties en CZO erkende praktijkleerplaatsen in ziekenhuizen gewerkt aan verregaande samenwerking.

Hoe gaat dit eruit zien?
Theorie en praktijk vinden niet geheel gelijktijdig plaats maar in aansluiting of deels in overlap met elkaar. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC’s).
De oncologieverpleegkundige in opleiding start met de theorie van de opleiding en is dan werkzaam in een thuiszorginstelling. Detachering naar een erkende basisleerplaats in de praktijkinstelling wordt afgesproken zodat deze aansluitend kan plaatsvinden. Op deze basisleerplaats werkt de oncologieverpleegkundige in opleiding toe naar het bekwaam verklaren van de Kern EPA’s die leiden tot het CZO erkende diploma oncologieverpleegkundige.
Hierna gaat deze medewerker weer werken in de thuiszorginstelling.
Afspraken tussen de diverse instellingen in deze regio zijn of worden met elkaar gemaakt en de eerste medewerkers vanuit de thuiszorgorganisatie zijn afgelopen tijd begonnen met de theorie van de opleiding.

Wat merken wij op?
De onderlinge contacten die nu worden gelegd hebben al een geleid tot meer samenwerken op het gebied van stageroutes in de keten van zorg.
Voor de zorgvrager in de toekomst een grote meerwaarde dat de oncologieverpleegkundige die hem of haar begeleidt de CZO erkende professional is die zicht heeft op de hele keten van zorg die de zorgvrager doorloopt.

A-1 module nu ook als EPA LZ-FO-06 te volgen

- Met ingang van 1 maart '24 is de A-1 module te volgen als theoriemodule én als EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies.

Open dag - zaterdag 18 november 2023

- Wil je graag in de zorg werken? Ben jij op zoek naar de opleiding die bij jou past? Of ben je verpleegkundige en wil je een vervolgopleiding volgen en weten wat de studie inhoudt? Of een verpleegkundige die (mogelijk) wil werken in het LUMC? Schrijf je in voor onze jaarlijkse open dag op zaterdag 18 november 2023. 

Oncologieverpleegkundigen worden opgeleid vanuit de thuiszorg

- Binnen de zorgsector is het nu mogelijk om verpleegkundigen vanuit de thuiszorg op te leiden tot oncologieverpleegkundigen. "EPA-gericht opleiden," opent de deuren voor verpleegkundigen die zich willen specialiseren in oncologie en hun bijdrage willen leveren aan de zorg voor kankerpatiënten.

Educatie Zorgsector (LUMC) gaat verder als Zorgopleidingen LUMC

-

Educatie Zorgsector gaat vanaf 1 januari 2023 verder onder de naam Zorgopleidingen LUMC. Deze naam geeft beter weer wat wij doen en waar we in gespecialiseerd zijn. Het aanbod van verpleegkundige (vervolg)opleidingen, medisch ondersteunende opleidingen en nascholingen blijft onveranderd zoals u van ons gewend bent. 

UPDATE: maatregelen m.b.t. COVID 19

- Vanwege het groeiend aantal Covid positieve besmettingen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een landelijk sectorplan opgesteld voor het omgaan met COVID-19 in het hoger onderwijs. Onderwijs LUMC volgt net als voorheen dit plan voor haar onderwijsactiviteiten. Het plan kent vier niveaus (1-4) met preventie en/of interventiemaatregelen, waarmee we in het onderwijs op verschillende situaties kunnen voorbereiden. Dit niveau wordt landelijk bepaald, en binnen het onderwijs wordt deze lijn qua maatregelen gevolgd. 

Eerste studenten zorgopleiding Verbindend Leren halen diploma

- Afgelopen week hebben 25 zorgprofessionals hun diploma Verbindend Leren van de hybride BBL-opleiding Verpleegkundige niveau 4 behaald. 

Genomineerd voor Henk Ritzen Prijs!

- Het artikel over de Voorbehouden handelingen carroussel in het LUMC is genomineerd voor een prijs! 

Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren - Startmoment

- De Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren is een module dat een aantal keer per jaar gegeven wordt. De module bestaat uit 4 lesdagen en heeft een studiebelasting van circa 40 uur en is de basis voor de meeste verpleegkundige vervolgopleidingen. 

UPDATE maatregelen m.b.t. COVID-19 | 21 februari 2022

- Een update naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari  jl. 
© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden