bars rotate

12 MEI - Dag van de Verpleging!

' When you let your light shine. You unconsciously give others permission to do the same’
– Marianne Williamson -

Vandaag is het de dag van de verpleging! Daarom dit filmpje voor JULLIE! 


Bereikbaarheid 

De medewerkers van EZ hebben gehoor gegeven aan de oproep zoveel mogelijk thuis te werken. We zijn hierdoor met name bereikbaar via mail. 
Stel je vraag bij voorkeur via e-mail; voor uitzonderlijke gevallen zijn we van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 06-27271040. 
Overige dagen & tijden zijn we telefonisch niet bereikbaar. 


Covid werkplekleeroplossing

Klik hier voor de werkplekleeroplossing met veel informatie over Covid 19.
Je kunt op deze site een gratis account aanmaken. 

Informatie m.b.t. het coronavirus | stand van zaken onderwijs | laatste update 23 april 2020  

Algemeen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel. Dit vraagt om nieuwe maatregelen van het LUMC en dus ook van de afdeling Educatie Zorgsector, die het onderwijs - al dan niet i.s.m. andere opleidingsinstituten - voor verpleegkundige en medisch ondersteunde beroepen verzorgt. Het LUMC vindt het uitermate belangrijk om zijn patiënten en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Onze patiënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel voor ons. Om die reden neemt het LUMC een aantal ingrijpende maatregelen met betrekking tot onderwijs.
 

   Updates   

 

Initiële- en masteropleidingen mbo en hbo, verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen | laatste update 23 april 2020
Al het contactonderwijs inclusief terugkomdagen voor deze opleidingen is t/m 20 mei geannuleerd. Gezien de situatie wordt rekening gehouden met het feit, dat het niet uitvoeren van zogenaamd contact onderwijs tot en met het einde van het studiejaar zal aanhouden. Dit betekent dat al het onderwijs zoveel als mogelijk in digitale vorm zal worden aangeboden. Nadere informatie volgt via de opleidingsinstituten mbo en hbo dan wel via het opleidingsinstituut LUMC – Educatie Zorgsector.

Studenten die vanuit een opleiding stage doen in het LUMC, vervolgen hun stageperiode zonder deelname aan lessen, zoals in overleg met hen en de opleidingsinstituten besloten is. Eventuele consequenties m.b.t. gewijzigde opleidingstrajecten worden zorgvuldig bekeken en in behandeling genomen.

Stagebezoeken en onderwijs van docenten op afdelingen blijven t/m 20 mei niet mogelijk. In overleg wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

Nascholingen voor zorgprofessionals
Alle nascholingen en trainingen, die zich richten op de doelgroep zorgprofessionals zijn tot 1 september geannuleerd.

Events voor zorgprofessionals
Alle events en activiteiten die zich richten op de doelgroep zorgprofessionals zijn tot 1 september geannuleerd.

__________________________

BVP voor operatieassistenten & anesthesiemedewerkers | laatste update 1 april 2020
Na de landelijke bekendmaking van continuering van genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona virus is besloten dat het online onderwijs voor deze studenten gecontinueerd wordt. Er zal op korte termijn een rooster verspreid worden waarin alle lesdagen met online onderwijs aangegeven worden. Op dit moment wordt geïnventariseerd welk onderwijs niet op digitale wijze aangeboden kan worden en komt de opleiding met een voorstel hoe om te gaan met eventueel niet gegeven onderwijs. Het streven is vooralsnog om de BVP voor deze studenten eind mei af te kunnen ronden. De studenten zijn hierover geïnformeerd.

Mbo onderwijs | laatste update 23 april 2020
Het mbo Rijnland heeft laten weten dat het contactonderwijs en toegang van de onderwijsgebouwen tot eind van het studiejaar niet mogelijk is. Het mboRijnland zal binnenkort aan examenkandidaten en zorginstellingen laten weten, hoe zij de eindgesprekken voor afronding opleiding vorm zullen gaan geven. Daarover wordt een ieder nader geïnformeerd.

Het onderwijs voor alle studiejaren blijft gecontinueerd worden d.m.v. afstandsonderwijs, zoals eerder gecommuniceerd vanuit LUMC en mboRijnland.
Dit betekent dat alle studenten op de gebruikelijke lesdagen onderwijs kunnen volgen. Het lesrooster daarvoor wordt door mboRijnland verzorgd.
Alleen indien inzet in de zorg dit vraagt, kan afgeweken worden van de nu geroosterde lestijden, dit in overleg met SLB-er en hoofd/teamleider Educatie Zorgsector.
Alle lessen worden/zijn opgenomen. Studenten die onderwijs niet kunnen volgen op geroosterde tijden kunnen dit op een later tijdstip alsnog doen.

Mbo-v onderwijs: verbindend leren | laatste update 1 april 2020
Studenten volgen digitaal onderwijs. De studenten die vrij zijn hoeven hiervoor niet naar hun zorgorganisatie te gaan, zij kunnen vanaf huis de lessen volgen. De vaardigheidstrainingen voor LUMC-studenten worden in samenwerking met opleiders van het LUMC binnen het LUMC verzorgd. Studenten kunnen in overleg met hun werkbegeleider of praktijkopleider aangeven op welk moment zij een verpleegtechnische vaardigheid willen aanleren passend bij hun ontwikkeling in theorie en praktijk. Alleen indien inzet in de zorg dit vraagt, kan afgeweken worden van de nu geroosterde lestijden, dit in overleg met SLB-er en hoofd/teamleider Educatie Zorgsector.

Hbo-v onderwijs | laatste update 1 april 2020
Het onderwijs voor alle studiejaren wordt gecontinueerd d.m.v. afstandsonderwijs, zoals gecommuniceerd vanuit Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden heeft aangegeven dat er tot 1 juni geen contactonderwijs zal plaatsvinden.
Dit betekent dat alle studenten op de gebruikelijke lesdagen onderwijs kunnen volgen.
Alleen indien inzet in de zorg dit vraagt, kan afgeweken worden van de nu geroosterde lestijden, dit in overleg met SLB-er en hoofd/teamleider Educatie Zorgsector.


Samen leren, samen werken, samen zorgen

Educatie Zorgsector is hét opleidingsinstituut van het LUMC voor verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen, nascholingen en trainingen in de regio Leiden.
Wij verzorgen erkende (vervolg)opleidingen en geaccrediteerde nascholingen in de zorg.
 
Ben je verpleegkundige, verzorgende, polimedewerker, doktersassistent of een schoolverlater die wil gaan werken in de zorg? Wij hebben een groot en divers aanbod van (vervolg)opleidingen, nascholingen en trainingen die aansluiten op de veranderende beroepspraktijk. Dit kan ook op maat en incompany.

Nieuwsgierig? 

Navigeer verder naar verpleegkundige vervolgopleidingen, medisch ondersteunende opleidingen of nascholingen.
Je kunt ons natuurijk ook volgen via Facebook en Instagram.


Vacatures opleidingsplaatsen

Momenteel zijn er geen vacatures voor opleidingsplaatsen. 
 


 

© 2015 - 2020 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden