bars rotate

Online open dag | zaterdag 7 november 2020 | info & aanmelden

Wil je meer informatie over onze open dag en je alvast aanmelden?    KLIK HIER   


Studeren in de zorg in Coronatijd?

Ja zeker! Goede zorgprofessionals zijn nu en in de toekomst harder nodig dan ooit!

Door alle ontwikkelingen rond COVID-19 die veel invloed hebben op ons reguliere onderwijs hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw digitale leeromgeving waardoor een snelle omschakeling naar online onderwijs mogelijk is gemaakt. Online onderwijs is voor zowel de opleiders als de studenten een grote uitdaging maar inmiddels zijn verschillende studenten met deze leeromgeving aan de slag gegaan en zijn ze over het algemeen positief.

Het afstandsonderwijs geeft ook veel mogelijkheden: het dwingt ons, als opleiders, het onderwijs op een creatieve en gevarieerde manier aan te bieden.
Belangrijk hierbij is in contact te blijven met de studenten. Dit doen onze opleiders door veel online overleggen in te plannen. De studenten behouden zo ook de mogelijkheid om regelmatig vragen te kunnen stellen, in gesprek te gaan, feedback te ontvangen etc.

Zoals je van ons gewend bent blijven onze verpleegkundige vervolgopleidingen, medisch ondersteunende opleidingen of nascholingen bestaan maar zullen dus op een andere manier aan worden geboden en natuurlijk nog steeds conform de richtlijnen en eisen van CZO.

Kortom de Coronacrisis hoeft je opleidingswensen niet in de weg te staan en we helpen je hiermee graag op weg. Je kunt ons momenteel het beste via de mail bereiken: educatiezorgsector@lumc.nl en onze opleiders zijn natuurlijk ook te bereiken op de bekende mailadressen.


Aanmelden academische verpleegkunde cafés | alleen voor LUMC-medewerkers

Sluit je ook aan bij de bijeenkomsten waarin we verpleegkundigen willen verbinden én aan onderzoeksvaardigheden gaan werken?! 
Je bent van harte welkom!

28 september óf 6 oktober 2020 | 15.30-17.00 | Inventariseren wat er leeft onder de verpleegkundigen zodat we met en voor verpleegkundigen het verpleegkundig onderzoek op de kaart kunnen zetten.
27 oktober 2020 | 15.30-16.30 | Hoe kun je een klinisch probleem omzetten naar een werkbare onderzoeksvraag?
23 november 2020 | 15.30-16.30 | Hoe ga je zoeken in databanken?
17 december 2020 | 15.30-16.30 | Hoe lees en interpreteer je een artikel

Klik hier om je aan te melden.  


Covid werkplekleeroplossing

Klik hier voor de werkplekleeroplossing met veel informatie over Covid 19.
Je kunt op deze site een gratis account aanmaken. 

Informatie m.b.t. het coronavirus | stand van zaken onderwijs   

Algemeen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel. Dit vraagt om maatregelen van het LUMC en dus ook van de afdeling Educatie Zorgsector, die het onderwijs - al dan niet i.s.m. andere opleidingsinstituten - voor verpleegkundige en medisch ondersteunde beroepen verzorgt. Het LUMC vindt het uitermate belangrijk om zijn patiënten en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Onze patiënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar: continuïteit van zorg is essentieel voor ons. Om die reden neemt het LUMC een aantal ingrijpende maatregelen met betrekking tot onderwijs.

Initiële- en masteropleidingen mbo en hbo, verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen 
Voor alle opleidingen geldt dat tot 1 januari 2021 het uitgangspunt zal zijn dat dit online gegeven zal worden. Alleen het onderwijs dat niet online kan worden gegeven, zoals het aanleren van vaardigheden en practicum onderwijs zal waar mogelijk on campus plaats vinden. Via de opleidingsinstituten mbo en hbo, dan wel via het opleidingsinstituut LUMC – Educatie Zorgsector volgt te zijner tijd nadere informatie met betrekking tot planning van onderwijs.
Vanaf 15 juni is het doen van externe stages weer toegestaan. Dit betekent dat externe studenten stage kunnen doen in het LUMC en LUMC-studenten naar externe locaties mogen. Zij zijn vrijgesteld van reistijd beprekende maateregelen, zoals het mijden van spitstijden in het OV.
Hogeschool Leiden heeft aangegeven dat docenten tot januari 2021 geen stagebezoeken zullen doen aan instellingen i.v.m. de maatregelen die gehanteerd worden.

Nascholingen voor zorgprofessionals
Alle nascholingen en trainingen, die zich richten op de doelgroep zorgprofessionals zullen in online vorm weer gaan starten. Op deze website van Educatie Zorgsector kunt u het programma weer gaan volgen. Daar waar het gaat om het aanleren van vaardigheden en voorbehouden handelingen is inschrijving weer mogelijk.

Events voor zorgprofessionals
Voor de evenementen die zich richten op de doelgroep zorgprofessionals worden online activiteiten ontwikkeld. Op deze website kunt u binnenkort ons programma aanbod weer gaan volgen.

 


 

© 2015 - 2020 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden