bars rotate

Formulier Bekwaamverklaring Kern-leerroute

Klik hier voor het downloaden van het formulier Bekwaamverklaring Kern-leerroute. 


Infographic EPA's! 

Klik hier voor de infographic waarin je snel wordt doorgelinkt naar informatie dit je helpt bij het implementeren van EPA's in de praktijk.
De link in de infographic naar 'Werken met Entrustable Professional Activities binnen CZO-gecertifieerde opleidingen' werkt momenteel niet. Hier wordt aan gewerkt. Gebruik hiervoor in de plaats deze link.


CZO | studentenregistratiesysteem 

Het CZO heeft vanaf 30 mei 2023 een nieuw studentregistratiesysteem: Registratie door studenten | College Zorgopleidingen (czo.nl)
Zie voor meer informatie: www.czo.nl


EPA Overstijgende Leeractiviteiten (EOL) 

De EPA-kernleerroutes hebben afgelopen jaar hun intreden gedaan en vanaf september 2023 zullen daar de EOL aan toegevoegd worden. 
Dit geeft ruimte aan eigen invulling, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de professional in opleiding en de studenten van de medisch ondersteunende opleidingen.

Belangrijke aspecten van de EOL:
1.    EPA’s en EOL samen zijn de kernleerroute naar een CZO-diploma.
2.    Binnen gestelde kaders van het CZO is er een onderwijsaanbod binnen iedere opleiding/leerroute en stemt de professional in opleiding in de eigen zorgorganisatie met praktijkopleider af welke EOL-opdracht bij zijn of haar ontwikkeling past. 
En hoe de beoogde ontwikkeling aangetoond wordt in de uitwerking van een opdracht of project. (Voor de medisch ondersteunende opleidingen wordt dit in samenspraak met de praktijk nog nader bepaald)
3.    De EOL concentreert zich op de volgende CanMEDS: Kennis & Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Leiderschap en Professionaliteit
4.    Het volgen van EOL - onderwijs is verplicht en levert binnen het onderwijs, 2 CZO credits op voor persoonlijke ontwikkeling en 3 CZO credits voor professionele ontwikkeling.
5.    Voor een EPA wordt een professional in opleiding/student in de praktijk bekwaam verklaard. Voor een EOL wordt de professional in opleiding/student in de praktijk begeleid en beoordeeld. Voor persoonlijke ontwikkeling wordt dit formatief geëvalueerd via bijvoorbeeld gespreksverslagen, portfolio gesprek, e.a. De professionele ontwikkeling wordt summatief beoordeeld door middel van een product bij een project, een presentatie of ander relevante activiteit. 

Deze korte kennisclip vertelt over EOL bij Zorgopleidingen LUMC. 

De ontwikkelingen van de mogelijkheden van de EOL zullen in de overleggen met de praktijkvelden dit najaar of komend voorjaar besproken en geëvalueerd worden. 
Verder wordt de EOL landelijk geëvalueerd in het voorjaar van 2024.

In oktober 2023 tot en met januari 2024 zijn er online Meet & Greets geweest zodat praktijkopleiders, werkbegeleider en opleiders met elkaar ervaringen uit konden wisselen.
Mocht je als praktijkopleider of werkbegeleider nog vragen over de EOL hebben, dan kan je terecht bij de opleider van de kernleerroute of mail naar m.schoonderwoerd@lumc.nl Opleider Zorgopleidingen.CZO Flex Level

Op de website van CZO Flex Level wordt met enige regelmaat nieuw informatie dan wel wijzigingen doorgevoerd.
Vanuit het programmamanagement wordt daarover niet gecommuniceerd. We raden een ieder aan om met enige regelmaat de website te bezoeken. 
www.czoflexlevel.nl


Nieuwsbrief CZO

Het CZO brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Op deze nieuwsbrief kun je je abonneren zodat je van alle ontwikkelingen op de hoogte blijft.


TIPS

Tot slot nog een aantal tips om op de afdeling de implementatie van EPA gericht opleiden en beoordelen te ondersteunen.

Leg een map op de afdeling met materiaal over het EPA-gestuurd opleiding van de CZO Flex Level website. Collega’s kunnen dan bijvoorbeeld tijdens een pauze hier doorheen bladeren om bekend te raken met het EPA-gestuurd opleiden. De map kan uit het volgende materiaal bestaan: de EPA's van de opleiding(en), de toetsinstrumenten, de handleiding Begeleiden en bekwaam verklaren. 

• Print de poster over het bekwaam verklaren in de praktijk (in A4 formaat of A3 formaat) een aantal keren uit en hang deze verspreid over de afdeling op. Noteer op de poster eventueel de naam van de contactpersoon in de zorginstelling, bij wie mensen met vragen over het EPA-gestuurd opleiden terecht kunnen.

• Zet het EPA-gestuurd opleiden op de agenda en bespreek regelmatig met collega’s wat het EPA-gestuurd opleiden inhoudt, welke vragen of zorgen zij hebben en waar meer informatie over het EPA-gestuurd opleiden is te vinden (website CZO Flex Level). Hierdoor raken collega’s bekend met het EPA-gestuurd opleiden en voelen ze zich minder overvallen, als ze daadwerkelijk aan de hand van EPA’s gaan opleiden.

• Maak gebruik van microteaching om je collega’s bekend te maken met het EPA-gestuurd opleiden. Bereid een korte presentatie van 5 min. voor of toon één van  de animaties over een deelonderwerp uit het EPA-gestuurd. Denk aan onderwerpen als waar bestaat de omschrijving van een EPA uit, welke toetsinstrumenten zijn er of wat is een OOG-bespreking. opleiden.


 

© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden