bars rotate

Tijdens de werkveldconferentie van 27 januari jl. kwam naar voren dat het volgen van alle communicatie over EPA ontwikkelingen en bovendien de verscheidenheid in communicatie vanuit verschillende stakeholders niet altijd helder is.
Een vraag als: “wie is nu waar verantwoordelijk voor en communiceert waarover” roept vraagtekens op bemerkten we. We hopen met het bijgevoegde overzicht met de diverse spelers binnen en buiten het programma CZO Flex Level daar wat helderheid in te verschaffen.
 

Overzicht activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders binnen het programma CZO Flex Level (PDF)

CZO Flexlevel – alle opleidingen
Vanaf het studiejaar 2022 – 2023 worden alle opleidingen EPA gericht aangeboden.

E-portfolio
De komende periode wordt het e-portfolio van alle opleidingen anders of opnieuw ingericht. Dit betekent dat de studenten en de verpleegkundigen in de beroepspraktijk kunnen werken met de door CZO Flexlevel ontwikkelde toetsinstrumenten.
 


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus 2022 | In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie over o.a. EPA gericht opleiden en inschrijven bij het CZO. 
 


Training EPA-gestuurd opleiden

Nu de laatste lokale trainers vanuit CZO Flex Level zijn getraind is het tijd om regionaal alle praktijkopleiders en werkbegeleiders te scholen in het EPA-gestuurd opleiden. Hier zijn in de regio Leiden-Den Haag al initiatieven voor ondernomen. Ter aanvulling zijn in april 2022 j.l. online train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd.

Komend najaar zullen wederom train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Klik hier voor de data & aanmelden.

Wilt u gebruik maken van de e-module, draaiboeken en het trainingsmateriaal van de trainingen in april, klik hier voor inzage. 
 


CZO Flex Level

Op de website van CZO Flex Level wordt met enige regelmaat nieuw informatie dan wel wijzigingen doorgevoerd.
Vanuit het programma management wordt daarover niet gecommuniceerd. We raden een ieder aan om met enige regelmaat de website te bezoeken. 
www.czoflexlevel.nl
 


CZO

Het CZO heeft onlangs de aanmelding voor studenten CZO flexlevel acute zorg opleidingen gewijzigd.
Met ingang van heden dienen studenten zich in te schrijven voor het BAZ traject én het specifieke opleidingstraject. Het volstaat in deze niet om aan te melden voor bv. het CZO flexlevel opleidingstraject IC! De aanmelding wordt door het CZO niet akkoord bevonden, omdat dan de BAZ gemist wordt. Ook in deze geldt, dat het met enige regelmaat bezoeken van de CZO website verwarring helpt te voorkomen.
www.czo.nl
 


TIPS

Tot slot nog een aantal tips om op de afdeling de implementatie van EPA gericht opleiden en beoordelen te ondersteunen.

• Leg een map op de afdeling met materiaal over het EPA-gestuurd opleiding van de CZO Flex Level website. Collega’s kunnen dan bijvoorbeeld tijdens een pauze hier doorheen bladeren om bekend te raken met het EPA-gestuurd opleiden. De map kan uit het volgende materiaal bestaan: de EPA's van de opleiding(en), de toetsinstrumenten, de handleiding Begeleiden en bekwaam verklaren

• Print de poster over het bekwaam verklaren in de praktijk (in A4 formaat of A3 formaat) een aantal keren uit en hang deze verspreid over de afdeling op. Noteer op de poster eventueel de naam van de contactpersoon in de zorginstelling, bij wie mensen met vragen over het EPA-gestuurd opleiden terecht kunnen.

• Zet het EPA-gestuurd opleiden op de agenda en bespreek regelmatig met collega’s wat het EPA-gestuurd opleiden inhoudt, welke vragen of zorgen zij hebben en waar meer informatie over het EPA-gestuurd opleiden is te vinden (website CZO Flex Level). Hierdoor raken collega’s bekend met het EPA-gestuurd opleiden en voelen ze zich minder overvallen, als ze daadwerkelijk aan de hand van EPA’s gaan opleiden.

• Maak gebruik van microteaching om je collega’s bekend te maken met het EPA-gestuurd opleiden. Bereid een korte presentatie van 5 min. voor of toon één van  de animaties over een deelonderwerp uit het EPA-gestuurd. Denk aan onderwerpen als waar bestaat de omschrijving van een EPA uit, welke toetsinstrumenten zijn er of wat is een OOG-bespreking. opleiden.

© 2015 - 2023 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden