bars rotate
- Binnen de zorgsector is het nu mogelijk om verpleegkundigen vanuit de thuiszorg op te leiden tot oncologieverpleegkundigen. "EPA-gericht opleiden," opent de deuren voor verpleegkundigen die zich willen specialiseren in oncologie en hun bijdrage willen leveren aan de zorg voor kankerpatiënten.

Het EPA-gericht opleiden staat voor Entrustable Professional Activities, wat betekent dat de Professional in Opleiding (PIO) de benodigde verpleegkundige taken en verantwoordelijkheden geleidelijk toevertrouwd krijgt. De theorie van deze opleiding start terwijl de PIO werkzaam is in de thuiszorg, waardoor zij de mogelijkheid hebben om kennis en vaardigheden direct toe te passen in hun eigen werkomgeving.
 
Gedurende het opleidingstraject verzamelen de PIO's meetpunten in de praktijk als bewijs van hun competenties. Deze bewijslast wordt verzameld in een portfolio, waardoor hun groei en ontwikkeling gedurende de opleiding zichtbaar wordt.
 
Tijdens het opleidingstraject worden de PIO's gedetacheerd naar een samenwerkende instelling die erkend is door het College Zorg Opleidingen (CZO). Hier wordt de PIO getoetst en beoordeeld op de kern EPA's (Entrustable Professional Activities). Bij succesvolle bekwaamverklaring ontvangen de verpleegkundigen een CZO-erkend diploma oncologieverpleegkunde, wat een waardevolle erkenning is binnen de zorgsector.
 
Eenmaal in het bezit van het CZO-erkende diploma keren de professionals terug naar de thuiszorg, waar ze hun opgedane expertise en vaardigheden kunnen inzetten ten behoeve van kankerpatiënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de thuiszorg voor oncologiepatiënten en draagt bij aan vergaande samenwerkingen tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie.
 
Deze nieuwe aanpak om oncologieverpleegkundigen op te leiden vanuit de thuiszorg markeert een belangrijke stap in de verbetering van de gezondheidszorg en benadrukt het belang van voortdurende educatie en specialisatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Het biedt een kans voor verpleegkundigen om hun passie voor oncologiezorg te volgen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren.

 

A-1 module nu ook als EPA LZ-FO-06 te volgen

- Met ingang van 1 maart '24 is de A-1 module te volgen als theoriemodule én als EPA LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies.

Open dag - zaterdag 18 november 2023

- Wil je graag in de zorg werken? Ben jij op zoek naar de opleiding die bij jou past? Of ben je verpleegkundige en wil je een vervolgopleiding volgen en weten wat de studie inhoudt? Of een verpleegkundige die (mogelijk) wil werken in het LUMC? Schrijf je in voor onze jaarlijkse open dag op zaterdag 18 november 2023. 

Educatie Zorgsector (LUMC) gaat verder als Zorgopleidingen LUMC

-

Educatie Zorgsector gaat vanaf 1 januari 2023 verder onder de naam Zorgopleidingen LUMC. Deze naam geeft beter weer wat wij doen en waar we in gespecialiseerd zijn. Het aanbod van verpleegkundige (vervolg)opleidingen, medisch ondersteunende opleidingen en nascholingen blijft onveranderd zoals u van ons gewend bent. 

UPDATE: maatregelen m.b.t. COVID 19

- Vanwege het groeiend aantal Covid positieve besmettingen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een landelijk sectorplan opgesteld voor het omgaan met COVID-19 in het hoger onderwijs. Onderwijs LUMC volgt net als voorheen dit plan voor haar onderwijsactiviteiten. Het plan kent vier niveaus (1-4) met preventie en/of interventiemaatregelen, waarmee we in het onderwijs op verschillende situaties kunnen voorbereiden. Dit niveau wordt landelijk bepaald, en binnen het onderwijs wordt deze lijn qua maatregelen gevolgd. 

Eerste studenten zorgopleiding Verbindend Leren halen diploma

- Afgelopen week hebben 25 zorgprofessionals hun diploma Verbindend Leren van de hybride BBL-opleiding Verpleegkundige niveau 4 behaald. 

Genomineerd voor Henk Ritzen Prijs!

- Het artikel over de Voorbehouden handelingen carroussel in het LUMC is genomineerd voor een prijs! 

Opleiden vanuit de thuiszorg tot oncologieverpleegkundige

- De oncologische zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie van de zorgvrager en daardoor neemt de behoefte aan oncologieverpleegkundigen in de thuiszorg toe. 
 

Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren - Startmoment

- De Module A-1 Vitale functies en klinisch redeneren is een module dat een aantal keer per jaar gegeven wordt. De module bestaat uit 4 lesdagen en heeft een studiebelasting van circa 40 uur en is de basis voor de meeste verpleegkundige vervolgopleidingen. 

UPDATE maatregelen m.b.t. COVID-19 | 21 februari 2022

- Een update naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari  jl. 
© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden