bars rotate
Als opleidingsinstituut van het LUMC bieden wij leerzame en interessante opleidingen aan voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de chronische zorg. Opleidingen die wij aanbieden in dit cluster betreffen de vakgebieden: geriatrie, oncologie met uitstroomprofiel hematologie, de endoscopie maag-darm-lever en hierbij het uitstroomprofiel longscopie.

Het aantal chronisch zieken in Nederland groeit. Chronisch ziek zijn, geeft naast somatische problemen, ook fysieke beperkingen. Het heeft zijn weerslag op het sociale netwerk en de psychische gesteldheid van de mens. Als verpleegkundige die zorgt voor chronisch zieken heb je kennis en vaardigheden nodig om deze specifieke problematiek te herkennen, diagnosticeren en de juiste interventies daarop in te zetten.

In onze opleidingen besteden we daarom naast specifieke en fundamentele kennis over ziekte en behandeling ook aandacht aan de totale ketenzorg, samenwerking, communicatievaardigheden en de psychosociale begeleiding aan de zorgvrager en zijn naasten. In de vervolgopleidingen oncologie- en geriatrieverpleegkunde komt palliatieve zorg uitgebreid aan bod. Ook leer je hoe kennis van deze categorie zorgvragers over te dragen is aan collega’s en andere disciplines.

Meer informatie vind je hieronder bij de verschillende vervolgopleidingen.


© 2015 - 2020 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden