bars rotate
Specialiseer je je graag als verpleegkundige in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening? De verpleegkundige vervolgopleidingen van het cluster Chronische zorg leren je de juiste zorg te leveren en patiënten te ondersteunen in het inpassen van hun specifieke aandoening in het dagelijks leven.

De vervolgopleidingen die we aanbieden zijn:
- dialyse;
- endoscopie maag-darm-lever met het uitstroomprofiel longscopie;
- geriatrie;
- oncologie met uitstroomprofiel hematologie. 

Het aantal chronisch zieken in Nederland groeit. Chronisch ziek zijn, geeft naast somatische problemen, ook fysieke beperkingen. Het heeft zijn weerslag op het sociale netwerk en de psychische gesteldheid van de mens. Als verpleegkundige die zorgt voor chronisch zieken heb je kennis en vaardigheden nodig om deze specifieke problematiek te herkennen, diagnosticeren en de juiste interventies daarop in te zetten.
In onze opleidingen besteden we daarom naast specifieke en fundamentele kennis over ziekte en behandeling ook aandacht aan de totale ketenzorg, samenwerking, communicatievaardigheden en de psychosociale begeleiding aan de zorgvrager en zijn naasten.
In de vervolgopleidingen oncologie- en geriatrieverpleegkunde komt palliatieve zorg uitgebreid aan bod. Ook leer je hoe kennis van deze categorie zorgvragers over te dragen is aan collega’s en andere disciplines.

Ben je geïnteresseerd? Meer informatie vind je hieronder bij de verschillende vervolgopleidingen.

Klik hier voor meer informatie over de prijzen van de verschillende opleidingen en mogelijke trajecten.


© 2015 - 2023 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden