bars rotate

Procedures bij vertraging van het opleidingstraject

Tijdens de Kern-leerroute/opleiding kunnen studenten/PIO’s door omstandigheden vertraging oplopen in hun opleidingstraject. De onderstaande situaties kunnen zich voordoen:
1.    De opleiding (alleen AM, KP & OA) moet verlengd worden.
2.    De Kern-leerroute/opleiding moet voortijdig beëindigd worden.
3.    In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een zwangerschap) kan de Kern-leerroute/opleiding tijdelijk onderbroken moeten worden voor de duur van een half jaar.
4.    Beëindiging van de Kern-leerroute/opleiding i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat.

Ad 1 (verlenging), 2 (voortijdige beëindiging) en 3 tijdelijke onderbreking
De leidinggevende kan de noodzakelijke verlenging, voortijdige beëindiging of tijdelijke onderbreking van de opleiding melden via het online formulier.
Vervolgens dienen ad 1 en ad 2 ook gemeld te worden aan het College Zorg Opleidingen (CZO).

Ad 3 Na ontvangst van het online aanvraagformulier ontvangen student/PIO en leidinggevende een schriftelijk bevestiging van de tijdelijke onderbreking.
De opheffing van de onderbreking en de eventuele verlenging die dit tot gevolg heeft, kan gemeld worden via het online formulier. Ook dient het CZO op de hoogte gebracht te worden van de verlenging.

Ad 4 Beëindiging van de leerroute i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat
Beëindiging van de leerroute/opleiding in verband met onvoldoende theoretisch resultaat gebeurt op initiatief van Zorgopleidingen LUMC. De beëindiging wordt schriftelijk bevestigd aan de student, praktijkopleider en de leidinggevende.
 

© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden