bars rotate

Procedures bij vertraging van het opleidingstraject

Tijdens de opleiding kunnen studenten door omstandigheden vertraging oplopen in hun opleidingstraject. De onderstaande situaties kunnen zich voordoen:

  1. De opleiding moet verlengd worden.
  2. De opleiding moet voortijdig beëindigd worden.
  3. In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een zwangerschap) kan de opleiding tijdelijk onderbroken moeten worden.
  4. Beëindiging van de opleiding i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat.


Ad 1 (verlenging), 2 (voortijdige beëindiging) en 3 tijdelijke onderbreking
 

De leidinggevende kan de noodzakelijke verlenging, voortijdige beëindiging of tijdelijke onderbreking van de opleiding melden via het online formulier.
Vervolgens dienen ad 1 en ad 2 ook gemeld te worden aan het College Zorg Opleidingen (CZO).


Ad 3 Na ontvangst van het online aanvraagformulier ontvangen student en leidinggevende een schriftelijk bevestiging van de tijdelijke onderbreking.
De opheffing van de onderbreking en de eventuele verlenging die dit tot gevolg heeft, kan gemeld worden via het online formulier.  Ook dient het CZO op de hoogte gebracht te worden van de verlenging.
 

Ad 4 Beëindiging van de opleiding i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat
 

Beëindiging van de opleiding in verband met onvoldoende theoretisch resultaat gebeurt op initiatief van Zorgopleidingen LUMC. De beëindigen wordt schriftelijk bevestigd aan de student en de leidinggevende.

© 2015 - 2023 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden