Procedures bij vertraging van het opleidingstraject

Tijdens de opleiding kunnen studenten door omstandigheden vertraging oplopen in hun opleidingstraject. De onderstaande situaties kunnen zich voordoen:

  1. De opleiding moet verlengd worden.
  2. De opleiding moet voortijdig beëindigd worden.
  3. In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een zwangerschap) kan de opleiding tijdelijk onderbroken moeten worden.
  4. Beëindiging van de opleiding i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat.


Ad 1 (verlenging), 2 (voortijdige beëindiging) en 3 tijdelijke onderbreking
 

De leidinggevende kan de noodzakelijke verlenging, voortijdige beëindiging of tijdelijke onderbreking van de opleiding melden via het online formulier.
Vervolgens dienen ad 1 en ad 2 ook gemeld te worden aan het College Zorg Opleidingen (CZO).

Ad 3 wordt na ontvangst van het formulier ingebracht bij de Onderwijs en Examencommissie (OEC).
Van het besluit ontvangen student en leidinggevende een schriftelijk bevestiging.

De opheffing van de onderbrekking wordt schriftelijk gemeld bij de Opleidingscoördinator.
Indien de onderbreking een verlenging tot gevolg heeft kan deze weer gemeld worden via het online formulier en dient ook het CZO op de hoogte gebracht te worden.
 

Ad 4 Beëindiging van de opleiding i.v.m. onvoldoende theoretisch resultaat
 

Beëindiging van de opleiding in verband met onvoldoende theoretisch resultaat gebeurt op initiatief van Educatie Zorgsector. De beëindigen wordt schriftelijk bevestigd aan de student en de leidinggevende.

© 2015 - 2018 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden