bars rotate
     FAQ EOL | EPA overstijgende leeractiviteiten     
  

Wordt een PIO bekwaam verklaard door een EOL? 
Een PIO wordt bekwaam verklaard voor een EPA, niet voor een EOL.

Hoelang doet een PIO over een EOL?
Dit zal afhangen van de beginsituatie van de PIO en de mogelijkheden in de praktijk. Maak hier duidelijke afspraken over met de PIO in het werkplan. 

Mag een PIO een EOL-opdracht samen doen met een mede-student?  
Alleen tijdens de ontwikkeling van de opdracht is samenwerking toegestaan. Uiteindelijk moet iedere PIO wel een uniek en eigen formatief bewijs aanleveren. 

Kan een PIO vrijstelling krijgen voor EOL? 
De EOL kan niet los worden gezien van het principe een 'leven lang leren' en om die reden wordt geen vrijstelling verleend voor dit onderdeel. 

Vervalt met de EOL de huidge CAT-opdracht? 
Ja en nee. De Cat-opdracht blijft onderdeel van het leeraanbod binnen het competentiegebied Kennis & Wetenschap, een PIO kan deze opdracht dus kiezen. 


 
© 2015 - 2023 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden