Deze nascholing is een workshop voor verpleegkundigen en gaat over omgaan met complexe zorgsituaties.

Tijdens de workshop op 27 november wordt het reflectiemodel ‘Copen met coping’ gepresenteerd. Coping wordt gedefinieerd als de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen. We introduceren coping als een begrip dat zowel op de cliënt als op de verpleegkundige van toepassing kan zijn.
Beiden hebben regelmatig te maken met omstandigheden die zo complex zijn, dat een gewone manier van reageren niet zonder meer kan worden ingezet.
Ook in het contact met collega’s of in teamsituaties kan het voorkomen dat je zodanig getriggerd wordt dat je je professionaliteit verliest. Dat dit soort situaties soms voorkomen met cliënten en collega’s is onontkoombaar. De kunst is echter om daar dan professioneel mee om te gaan.

Leerdoelen:
Inschrijven doe je via: http://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Activiteit?postid=36818. 
© 2015 - 2017 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden