bars rotate

toepassen ABCDE methodiek -online

toepassen ABCDE methodiek -online

Voorafgaand aan een circulatiestilstand laten patiënten vaak signalen en symptomen van lichamelijke instabiliteit zien. Daarom is het essentieel dat
verpleegkundigen op verpleegafdelingen deze signalen en symptomen herkennen waardoor direct een adequate behandeling gestart kan worden en verslechtering mogelijk voorkomen kan worden .
In deze scholing worden de redeneerhulpen ABCDE-methodiek, Modified Early Warning System (MEWS) en SBAR behandeld.
Om systematisch een oordeel te vellen over je patiënt maak je gebruik van de ABCDE methodiek.
Om objectief je oordeel over te dragen, is de EWS-score ontwikkeld.
Met de SBAR draag je eenduidig over.
Deze redeneerhulpen dragen bij aan het herkennen van (acuut) bedreigde vitale functies bij de patiënt en het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners waardoor de patiëntveiligheid verhoogd wordt.

Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd

Doelstelling

Het doel van deze scholing is dat de vitaal bedreigde patiënt eerder herkend wordt en daardoor het aantal incidenten, zoals een opname op de afdeling Intensive Care, reanimatie en (onverwacht) overlijden, zal verminderen

Doelgroep

Deze scholing gaat over het herkennen van vitaal bedreigde patiënten door verpleegkundigen op verpleegafdelingen en de procedure voor het oproepen van het Spoed Interventie Team (SIT).

Programma

Deze scholing is van 09.00-12.30 uur (online)

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.
Meer informatie.
1719238470foto SIT  monitor.jpg

Samenvatting

Duur

4 uur

Contactpersonen

  • Organisator nascholing:
    S.M.L. (SML) Bakker e-mail

Prijs

  • Niet LUMC-medewerkers: 117,00
  • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

De factuur wordt achteraf verstuurd.
Onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

Startdatum

10 oktober 2024

Aanmelden

toepassen ABCDE methodiek -online


 
© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden