bars rotate

Spoed Interventie Team (SIT) -online

Spoed Interventie Team (SIT) -online

Voorafgaand aan een circulatiestilstand laten patiënten vaak signalen en symptomen van lichamelijke instabiliteit zien. Daarom is het essentieel dat
verpleegkundigen op verpleegafdelingen deze signalen en symptomen herkennen waardoor direct een adequate behandeling gestart kan worden en verslechtering mogelijk voorkomen kan worden .
In deze scholing worden de redeneerhulpen ABCDE-methodiek, Modified Early Warning System (MEWS) en SBAR behandeld.
Om systematisch een oordeel te vellen over je patiënt maak je gebruik van de ABCDE methodiek.
Om objectief je oordeel over te dragen, is de EWS-score ontwikkeld.
Met de SBAR draag je eenduidig over.
Deze redeneerhulpen dragen bij aan het herkennen van (acuut) bedreigde vitale functies bij de patiënt en het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners waardoor de patiëntveiligheid verhoogd wordt.

Je hebt voor deze scholingsmiddag (13.00-16.45 uur) een laptop of computer nodig met camera en geluid.

Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd

Doelstelling

Het doel van deze scholing is dat de vitaal bedreigde patiënt eerder herkend wordt en daardoor het aantal incidenten, zoals een opname op de afdeling Intensive Care, reanimatie en (onverwacht) overlijden, zal verminderen.

Doelgroep

Deze scholing gaat over het herkennen van vitaal bedreigde patiënten door verpleegkundigen op verpleegafdelingen en de procedure voor het oproepen van het Spoed Interventie Team (SIT).

Programma

Deze scholingsmiddag is van 13.00-16.45 uur

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.
Meer informatie.
1659615348foto SIT  monitor.jpg

Samenvatting

Duur

4 uur

Contactpersonen

  • Organisator nascholing:
    S.M.L. (SML) Bakker e-mail

Prijs

  • Niet LUMC-medewerkers: 117,00
  • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

De factuur wordt achteraf verstuurd.
Onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

Startdatum

1 december 2022

Aanmelden

Spoed Interventie Team (SIT) -online


 
© 2015 - 2022 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden