bars rotate

Hematologie

Hematologie

De hematologie-verpleegkundige beweegt zich binnen een veelzijdig vakgebied!

Je houdt jezelf op de hoogte van de laatste medische ontwikkelingen en je begeleidt de hematologische patiënt in het traject van complexe en ingrijpende behandelingen .

Deze nascholing biedt je verdieping in de volgende onderwerpen:

Donorselectie: een medisch specialist licht donor-hiërarchie, donor selectie toe en hoe de besluitvorming hierover plaats vindt toe. Zowel de procedure binnen de kinder- als de volwassen Hematologie komt aan bod. SCT coördinatoren van de kinder- als de volwassen hematologie vertellen over het traject voorafgaand aan de stamceltransplantatie.

Engraftment, graftfailure en graftrejectie binnen de stamceltransplantatie en de behandeling daarbij. Immuunherstel na stamceltransplantatie: hoe wordt dit gemonitord, hoe ziet het met hervaccinaties, zijn vragen die hierbij belangrijk zijn. Deze onderwerpen worden besproken door een medisch specialist, zowel wat betreft de kinder- als de volwassen hematologie.

Hematologische behandelingen hebben veel impact op het leven van de patiënt. Dit heeft naast lichamelijke gevolgen ook zijn weerslag op het sociale en psychische vlak. Welke psychische problemen zich vaak voordoen, hoe je dit als hematologieverpleegkundige kunt herkennen, hoe je jouw begeleiding van de patiënt kunt vormgeven en welke andere disciplines ingeschakeld kunnen worden bespreken zorgprofessionals Psychiatrie uit de kinder- en de volwassen hematologie.

Het streven is om deze scholing fysiek in het onderwijsgebouw van het LUMC te geven. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Deze nascholing vraagt geen voorbereiding.

 

Doelgroep

  • Hematologie verpleegkundigen
  • Oncologie verpleegkundigen 

Programma

De nascholing Hematologie is van 14.00-18.00 uur

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.
Meer informatie.
1655106973middenfoto.jpg

Samenvatting

Programma

Duur

1 middag

Accreditatie

  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Contactpersonen

  • Organisator nascholing:
    S.M.L. (SML) Bakker e-mail

Prijs

  • Niet LUMC-medewerkers: 100,00
  • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

De factuur wordt achteraf verstuurd.
Onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

Startdatum

3 november 2022

Locatie

Col.zaal 2 (route 766)

Aanmelden

Hematologie


 
© 2015 - 2022 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden