bars rotate

N-5 Post-Intensive Care Neonatologie

N-5 Post-Intensive Care Neonatologie

Doelstelling

Wil je graag je kennis verdiepen in de post-IC neonaat en de specifieke verpleegkundige zorg hierbij? Dan sluit deze module zeker aan bij jouw leerbehoefte.

In deze module komt de specifieke verpleegkundige zorgverlening aan patiënten die van een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) worden overgeplaatst aan bod. Deze patiënten zijn ouder dan 30 zwangerschapsweken en zijn zwaarder dan 1000 gram en hebben daarnaast intensieve bewaking en/of behandeling nodig. Tevens verdiep je je in neonaten die van een High Care Neonatologie-afdeling i.v.m. overname van de respiratie moeten worden overgeplaatst naar een NICU. Ook op een Post-IC Neonatologieafdeling is het kunnen handelen in acute situaties belangrijk, waarbij de basis het klinisch redeneren is en waarbij de veiligheid voor het kind in alle situaties moet worden gewaarborgd. De rol van ouders in een Post-IC-setting maakt tevens deel uit van de deze module.

Deze module maakt onderdeel uit van de vervolgopleidingen High Care en Intensive Care Neonatologie verpleegkunde.

Programma

In de Module N-5 Post IC Neonatologie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vitale functies Post IC neonaat, gezondheidsproblemen en specifieke verpleegkundige zorg bij:
  • respiratie: MAS en PPHN, beademing (medische en verpleegkundige aspecten);
  • circulatie: hemodynamische bewaking en hartfunctie-ondersteunende medicatie;
  • neurologisch systeem: asfyxie, aEEG en hersenafwijkingen bij prematuren;
  • milieu intern: renaal systeem, nierfalen en elektrolytenstoornissen.
    
 • Theorie bij de verpleegtechnische vaardigheden:
  • bronchiaal toilet;
  • assisteren bij intubatie en surfactanttoediening;
  • thoraxdrainage;
  • CVC;
  • arterielijn.

Lees voor meer informatie de studiehandleiding ‘Module N-5 Post IC Neonatologie’.

Tijdsinvestering

De module omvat 4 lesdagen van 08.30 tot 16.40 uur en een toetsochtend. Naast de lesuren is de studiebelasting circa 45 uur. Heb je ervaring met de patiëntencategorie en ga je de module volgen met als doel het opfrissen van je kennis, dan zal je veel minder uren hoeven te besteden aan de voorbereiding op de lessen dan in de module als individuele voorbereidingstijd staat vermeld.

Certificering

Ter afronding van de module maak je de individuele digitale toets en ontvang je bij een voldoende toetsuitslag een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Media

Meer informatie.

Samenvatting

Duur

5 dagen

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent verpleegkundige, BIG-geregistreerd.
 • Je hebt gedurende de opleiding een aanstelling bij een ziekenhuis op een high care neonatologieafdeling,

Contactpersonen

 • Opleider:
  I.T. (Ilonka) Pieters e-mail
  A.A.M. (Arlieneke) Voogt e-mail
 • Organisator opleidingen:
  A.J. (Sandra) Baak e-mail
  T.R. (Tycho) Aal e-mail

Prijs

 • Niet LUMC-medewerkers: 699,00
 • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

Startdatum

1 juni 2022

 • Inschrijving gesloten.
 • N-5 Post-Intensive Care Neonatologie


   
  © 2015 - 2022 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden