bars rotate

Cultuursensitieve zorg - online

Cultuursensitieve zorg - online

Iedereen verwacht in de gezondheidszorg, zorg op maat passend bij de individuele verschillen. Die verschillen kunnen door de uiteenlopende culturele achtergronden soms groot en uitdagend zijn
De vraag is hierbij is bijvoorbeeld wat is cultuur en hoe verhoudt dit zich tot religie. Mensen met een niet-westerse culturele achtergrond en die soms pas kort in Nederland verblijven, uiten klachten anders.

Ze hebben andere verwachtingen van de gezondheidszorg op basis van de ervaringen in hun eigen land. Het vraagt van zorgprofessionals om cultuursensitieve zorg en daarover gaat deze dag.

Accreditatie is aangevraagd bij V&V.

Doelgroep

  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden

Programma

Van 09.00 tot 16.00 uur

Certificering


Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.
Meer informatie.
50966847_m gezichten.jpg

Samenvatting

Programma

Duur

1 dag

Contactpersonen

  • Coördinator nascholing:
    C.M. (Claudia) Verschoor e-mail

Prijs

  • Niet LUMC-medewerkers: € 148,00
  • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

Startdatum

13 december 2021

Aanmelden

Cultuursensitieve zorg - online


 
© 2015 - 2021 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden