bars rotate

Landelijk hemaferese symposium 2020

Landelijk hemaferese symposium 2020

Dit landelijk symposium Hemaferese (voorheen Haags Hemaferese Symposium) is het platform voor bijscholing op het gebied van Hemaferese.

Dit dagsymposium is enerzijds bedoeld voor hemaferesemedewerkers en -verpleegkundigen die de afereseprocedures uitvoeren, maar ook voor medisch specialisten die betrokken zijn bij  indicatiestelling en zorg ten aanzien van patiënten en donoren die een hemafereseprocedure ondergaan.
Het doel van de dag is dieper in te gaan op veel voorkomende indicaties voor therapeutische aferese door middel van presentaties door experts op de gebieden van myasthenia gravis, anca vasculitis en sikkelcelziekte. Daarnaast zal stamcelmobilisatie en toepassing van autologe stamceltransplantatie centraal staan.
Een altijd actuele vraag is hoe stamcellen worden geoogst bij  "poor mobilizers?" Hier zal een state of the art lezing  over worden gegeven.
Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke rol hemaferese gaat spelen in de toekomstige toepassing van gentherapie bij o.a. sikkelcelziekte en SCID.
In de middag zal de focus liggen op veneuze toegang bij patiënten en donoren en zal er een interactieve sessie op het programma staan over de toekomst, beschikbaarheid en toepasbaarheid van hemaferese in de ziekenhuizen.

Hoe houd je je team competent en 24/7 paraat? 
De dag eindigt met een debat tussen twee sprekers.


Hemaferese is een techniek en toepassing die in Nederland wordt uitgevoerd door een relatief kleine groep gespecialiseerde medewerkers en verpleegkundigen. De toepassing bij patienten strekt zich uit over meerdere vakgebieden. Een deel van de medewerkers werkt in ziekenhuizen, een ander deel bij de bloedbank. Er is behalve dit symposium geen andere vorm van bijscholing die niet uitgaat van door de industrie-georganiseerde bijeenkomsten over dit onderwerp. Dit maakt dat er een erg grote behoefte is aan een programma gemaakt door medewerkers uit het veld zelf.  Diverse artsen (hematologen, nefrologen, neurologen, IC artsen, transfusieartsen)  komen in hun werkzaamheden in aanraking met hemaferese. Deze nascholing biedt ook hen handvaten om zich te verdiepen in de achtergronden en praktijksituaties.

Dit symposium wordt gegeven door sprekers van verschillende achtergronden (artsen vanuit de hematologie, nefrologie, neurologie en kindergeneeskunde) en afereseverpleegkundigen. Het symposium bestaat uit lezingen, interactieve sessies en een afsluitend debat. Het ochtendprogramma is een verdieping in achtergronden van patiënten en indicaties (theoretisch). De middag staat meer in het teken van de praktijk. De opgedane informatie leidt tot enerzijds meer verdieping in de achtergronden van ziektebeelden bij patiënten en anderzijds tot direct toepasbare zaken in de praktijk.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:
I.E.M. de Beer-Wekking, hemafereseverpleegkundige, LUMC
M.Grootes, hemafereseverpleegkundige, Erasmus MC
Dr. J.L. Kerkhoffs, internist-hematoloog, Hagaziekenhuis
Dr. T. Netelenbos, internist-hematoloog, LUMC/Hagaziekenhuis

Doelstelling

Na het volgen van dit symposium weet u :

-de laatste stand van zaken op het gebied van therapeutische aferese en  toepassing van
  gentherapie in stamcellen
-de voordelen en nadelen te benoemen van verschillende methoden van veneuze toegang
-oplossingen van problemen met mobiliseren van stamcellen praktisch toe te  passen
-hoe onderscheid te maken tussen perifere bloedstamcelmobilisatie en  beenmergoogsting
-hoe u uw eigen hemafereseteam kunt versterken met betrekking tot competenties en motivatie.

Doelgroep

 • Hemaferesemedewerkers en hemafereseverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen die veel in aanraking komen met patiënten die een aferesebehandeling moeten ondergaan (bijv. hematologieverpleegkundigen of nefrologieverpleegkundigen)
 • Transfusieartsen die vanuit de bloedbank werkzaam zijn als hemaferesearts
 • Medisch specialisten die verantwoordelijk zijn voor patiënten die aferese ondergaan (zoals hematologen, nefrologen en neurologen)
 • Kwaliteitsmedewerkers in het veld van Hemaferese 

Programma

De volgende onderwerpen worden besproken:

-Update myasthenia gravis, anca-vasculitis en sikkelcelanemie gerelateerd tot therapeutische   aferese. 
-Stamcelaferese gefocust op de "poor mobilizers"  en toepassing autologe SCT bij oudere patienten.
-Toepassing van gentherapie in autologe stamcellen
-Venzeuze toegang voor hemaferese en het functioneren van een hemaferese team anno 2020.

Certificering

Na  het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.

Media

Meer informatie.
Hemaferese kleiner (002).png

Samenvatting

Programma

Duur

1 dag

Contactpersonen

 • Organisator nascholing:
  S.M.L. (SML) Bakker e-mail

Prijs

 • Niet LUMC-medewerkers: 40,00
 • Voor LUMC-medewerkers vindt interne verrekening plaats.

Aanmelden medisch specialisten via Boerhaave Nascholing  € 90,00
inschrijven via www.boerhaavenascholing.nl 

 

Startdatum

6 maart 2020

Locatie

Col.zaal 6 (geb-3, Onderwijsgebouw)

 • Inschrijving gesloten.
 • Landelijk hemaferese symposium 2020


   
  © 2015 - 2020 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden