Symposium Samenwerken aan functioneel herstel

Samenwerken aan functioneel herstel.
Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis hebben moeite met zichzelf wassen en aankleden en ervaren beperkingen in bewegen. Vaak zijn er ook cognitieve- of gedragsproblemen door de aandoening, die van invloed zijn op het functioneren, en daarmee tevens op de uitplaatsing uit het ziekenhuis naar vervolginstellingen.
We zijn geneigd om deze verloren functies (tijdelijk) bij onze zorg over te nemen, terwijl juist het stimuleren van de handelingen bij de patiënt kan leiden tot hoger functioneel herstel (" revaliderend werken"). Dit symposium heeft als doel om de ervaren functionele belemmeringen van de patiënt vroeg te kunnen signaleren en te behandelen. Gezamenlijk, door alle behandelaars. Voor een beter functioneel herstel van de patiënt.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:
De "kwetsbare patiënt"
Vroege revalidatie op de IC
Taskforce Kwetsbare oudere en de rol van de zorgverleners
Dwarslaesierevalidatie in de acute fase
Voorkomen van verslikken
Acute mobilisatie: hoe doe je dat?
Decubituspreventie
Inventarisatie van cognitieve problemen bij praktisch handelen
De rol van het Transferbureau


 

Doelgroep

verpleegkundigen

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.

Media

foto flyer reval symp-2019-05-10-2.jpg

Samenvatting

Programma

Duur

1 dag

Contactpersonen

Prijs

De factuur wordt achteraf verstuurd.
Onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

Startdatum

11 oktober 2019

Aanmelden

 
© 2015 - 2019 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden