Een pasgeborene geboren vanaf 34 weken zwangerschap op de verloskunde afdeling


Ga je als (obstetrie)verpleegkundige de pasgeborene, die geboren is vanaf 34 weken zwangerschap, naast moeder en gezin op de verloskunde-afdeling verplegen?
Volg dan deze scholing van een dag. (08.30-16.30 uur)

Tijdens deze scholing staan de volgende onderwerpen centraal:
-vitale functies van een pasgeborene vanaf 34 weken zwangerschap;
-monitoring;
-prematuriteit en dysmaturiteit;
-infectie verdenking;
-hyperbilirubinaemie en polycytemie;
-neonatale hypoglycaemie

Het accent tijdens de scholing ligt op de verpleegkundige zorg. De beginsituatie  is de ervaring die (obstetrie) verpleegkundigen hebben bij het verplegen van a terme pasgeborenen met gezondheidsproblemen naast de moeder op de verloskunde-afdeling.
Als rode draad wroden de vitale functies van de (zieke) pasgeborene gebruikt. Vitale functies (respiratie, circulatie, neurologisch systeem, milieu intern en temperatuursregulatie) geeft de verpleegkundige handvatten om de pasgeborene te observeren, gegevens te interpreteren en van daaruit conclusies te trekken en te beredeneren wat de verpleegkundige interventies hierbij (kunnen) zijn.

Deze scholingsdag is inclusief koffie/thee en lunch.

Doelstelling

De verpleegkundige heeft een theoretische basis waarin hij/zij kan beargumenteren hoe een pasgeborene met gezondheidsproblemen geobserveerd en bewaakt wordt (a.d.h.v. de vitale functies: respiratie, circulatie, neurologisch systeem, milieu intern en temperatuursregulatie), welke behandelingswijzen en complicaties kunnen voorkomen en welke specifieke zorgverlening aan de pasgeborene en ouders gegeven wordt.

Doelgroep

Gediplomeerd (obstetrie) verpleegkundigen werkzaam op een verloskunde-afdeling die weinig tot geen ervaring hebben met het verplegen van een pasgeborene geboren vanaf 34 weken zwangerschap, maar wel ervaring hebben met het verplegen van a terme pasgeborenen met gezondheidsproblemen naast de moeder op de verloskunde-afdeling.

Certificering

Na het volgen van het volledige programma ontvang je per e-mail een certificaat van het LUMC.
19208927 foto syll GHL-2019-04-08-1.jpg

Samenvatting

Duur

1 dag

Contactpersonen

Prijs

De factuur wordt achteraf verstuurd.
Onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.

Startdatum

5 november 2019

Locatie

V4-46 (geb-3, Onderwijsgebouw)

Aanmelden

 
© 2015 - 2019 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden